Pentäsjoki börjar som små rännilar upp till 400 meter över havet 


i Aapuvaara, Karhuvaara (björberget), Laulumaa (Det sjungande landet) och Paljukka (Det bara berget). Bäckarna gräver fram grusgropar för harr och öringslek, slingrar sig sakta förbi hjortronmyrar och trandans, kantas av lavbrydda blandskogar, och vidgar ut sig i bredare sel och sjömagasin, där storgäddor och abborre regerar och bävrar och svanar bygger hyddor och bon. Några av forsarna är isfria året runt, men vintertid strömmar vattnet mest moltyst under den ibland metertjocka isen och uttrarna har gott om plats att leka rutschkana i snön. På våren lockar bäcken till forsränning när den äventyrligt och strid svämmar över alla bräddar och banar väg för sommaren, då landskapet strålar av färg och harmoni när älgar betar eller svalkar sig i gryning och skymning bland näckrosor och smörboll.

Pentäsjoki

Kontakta Roland Haapalahti för bokning av stugor.                        För fiskekort ...  

Pentäsjärvi   

0703277440 

info@pentasjoki.com